Yaygın olarak kullanılan haddeleme merdanesi malzemelerinin en başında dökme demirler gelir. Dökme demirleri ise çelikler takip etmektedir. Dökme demir merdaneler, kokil kalıba dökülerek üretim gerçekleştirilir. Çelik merdaneler de döküm yoluyla üretilebilirler fakat dövme ile üretimi daha çok tercih edilir.